LAK Real Estate on lentoasemaympäristössä toimiva kiinteistökehitysyhtiö, joka omistaa, hallinnoi ja vuokraa Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella sijaitsevia toimi- ja logistiikkatiloja yritysten erilaisiin tarpeisiin.

LAKin kiinteistöportfolioon kuuluvat mm. lentokentällä sijaitsevat Hilton-hotelli sekä toimistotalot Avia Pilot, Avia Wing ja Avia Fleet. Lisäksi LAK on Aviapolis-alueen johtava uusien projektien hankekehittäjä.

LAKilla on lentokentän ja Aviapoliksen alueella n. 170 000 m2 olemassa olevaa kiinteistökantaa ja n. 400 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta. LAK on tiiviisti mukana luomassa Vantaan kaupungille strategisesti erittäin tärkeän Aviapolis-kasvukeskuksen tulevaisuutta.  Aviapoliksen eteläisen juna-aseman ylle rakentuva asuin- ja liikekortteli Avia City tulee sijoittumaan uudenlaisen lentokenttäkaupungin keskustaan. Avia Cityyn tulee vuokrattavaa toimistotilaa n. 6 200 m2 ja asuntoja noin 2000 asukkaalle, joista ensimmäiset pääsevät muuttamaan uusiin koteihin vuoden 2023 aikana. Alueelle rakentuva liikekeskus lähipalveluineen palvelee asukkaiden päivittäisiä tarpeita. Lisäksi uusi toimistorakennus monipuolistaa alueen toimitilatarjontaa.

Juna-aseman pohjoiselle sisäänkäynnille suunnitellaan North Block -toimistorakennusta ja uutta paikoitushallia, Kolmioparkkia. Näiden hankkeiden avulla LAK pystyy vastaamaan entistä paremmin lentokentän toimitila- ja pysäköintitarpeeseen.

Keskeiselle paikalle lentoterminaalin yhteyteen rakentuvan uuden lentokenttähotellihankkeen rakentaminen aloitetaan pian.

LAK Real Estate Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä 13 henkilöä. Yhtiön omistajia ovat NREP:n hallinnoima kiinteistösijoitusrahasto, sijoitusyhtiö Pontos ja valtionyhtiö Finavia Oyj.

Lyhyt katsaus yrityksen historiaan

Vuonna 1999 perustettiin silloisen Ilmailulaitoksen uusi tytäryhtiö, joka sai nimekseen Lentoasemakiinteistöt Oyj (LAK) – Airport Real Estates Plc. Ajatuksena oli perustaa yhtiö, joka kehittää toimitiloja alueen toimijoiden tarpeet ja maankäyttö huomioiden. Ilmailun peruspalveluiden tuottaminen jäi Ilmailulaitokselle, LAKille siirtyivät toimitilat.

Ilmailulaitoksen hallitus päätti perustamisen yhteydessä myydä yhtiölle Helsinki-Vantaalla omistamansa TNT-rahtiterminaalirakennuksen ja Siipitie 8:ssa ILL:n käytöstä vapautuneen toimistorakennuksen, jota vuokrattiin tuolloin AirBotnialle. Nämä rakennukset ovat edelleen LAKin omistuksessa.

LAKin historia kulkee pitkälti käsi kädessä Ilmalulaitoksen ja Finavian historian kanssa, sillä vuoteen 2018 asti Finavia omisti LAKin kokonaan. Ensimmäinen jakautuminen tapahtui tammikuussa 2017, kun 90 % aiemman Lentoasemakiinteistöt Oyj:n liikevaihdosta siirtyi uuden yhtiön, LAK Real Estate Oy:n alle. Samalla uuden LAKin sateenvarjon alle siirtyivät 90-luvun lopussa LAKin kanssa samaan aikaan perustettu KOy Lentäjäntie 1.

Vuoden 2018 alussa Pontos Oy ja NREP Oy sopivat Finavia Oyj:n kanssa omistus- ja rahoitusjärjestelystä. LAK Real Estate sai kaupan avulla omistajikseen sitoutuneen valtio-omistajan rinnalle kaksi kokenutta kiinteistöalan toimijaa, joiden ydinliiketoimintaa on kiinteistöjen kehittäminen pitkäaikaisen pääoman avulla. Finavian omistusosuus on järjestelyn jälkeen 49 %, NREP:n 31 % ja Pontoksen 20 %.

LAKin alkuperäinen tavoite olla keskeinen toimija lentokenttäalueen toimitilatarjonnassa on pysynyt LAKin liiketoiminnan ytimessä tähän päivään asti. LAK erottuu kiinteistösijoitusyhtiöiden joukosta ainutlaatuisella sijainnillaan ja poikkeuksellisen laajalla erilaisia toimitilatarpeita palvelevalla tarjonnallaan.